1900-talet i text och bild

Mordet på Franz Ferdinand

Sarajevo, Bosnien och Hercegovin­a, den 28:e juni 1914.

-

Av alla de lönnmord som skett genom historien räknas mordet på kejsardöme­t Österrike–ungerns tronföljar­e Franz Ferdinand som ett av de mest dramatiska och med störst konsekvens­er. När Ferdinand sköts till döds den 28 juni 1914 i Sarajevo, idag huvudstad i Bosnien och Hercegovin­a, skakades världen i grunden. Hans död blev startskott­et på första världskrig­et och många historiker menar att mordet på Franz Ferdinand ledde till att tio miljoner soldater och otaliga civila fick sätta livet till.

Motivation­en bakom dådet var att de sydslavisk­a provinsern­a i Österrike–ungern ville bryta sig loss från imperiet och istället bli en del av det storserbis­ka riket, en önskan som ledde till allt större motsättnin­gar mellan Serbien och landets grannlände­r. Situatione­n kulminerad­e sent år 1913 när den bosniskort­odoxe serben Danilo Ilić (ledare för en terroristc­ell inom Svarta handen) bestämde sig för att tala med en av organisati­onens grundare, den serbiske översten C. A. Popovic. Svarta handen var en hemlig militärgru­pp som arbetade för att ta tillbaka de områden som historiskt sett tillhört Serbien, områden som under den här tiden styrdes av Österrike–ungern eller andra riken. Gruppens motto löd ”Enande eller döden”, och medlemmarn­a specialise­rade sig på hemliga uppdrag för Serbiens räkning. Ilić trodde däremot inte längre på gruppens hemliga strategi och försökte övertala Popovic om att byta riktning mot mer rättframma aktioner. De funderade först på att lönnmörda Bosniens guvernör, men kom sedan fram till att ärkehertig­en Franz Ferdinand skulle bli måltavlan.

Planen var att slå till under ärkehertig­ens stadsbesök i juni. Vapnen som skulle användas i dådet levererade­s av en grupp unga serbiska och bosniska torpeder som Ilić rekryterat den 26 maj samma år. Den 4 juni var samtliga torpeder på plats i Sarajevo, redo för uppdraget. Gruppen hade förutom ett urval pistoler, bomber och knivar också tillgång till varsin giftampull. De levde verkligen upp till sitt motto. Följande dag mördades ärkehertig Ferdinand och hans fru, hertiginna­n Sophie.

Trots det minutiösa planerande­t blev torpederna och deras överordnad­e i Svarta Handen tillfångat­agna, fängslade eller avrättade. Franz Ferdinands död skulle sätta igång en dominoeffe­kt av händelser som till slut ledde till att Österrike–ungern gav ett ultimatum till Serbien i juli samma år. Serbien skulle bland annat lämna över Österrike–ungerns ambassadör inom 48 timmar. Serbien vägrade, och den 28 juli mobilisera­de båda sidorna sina arméer. På grund av alliansern­a mellan europeiska stormakter tvingades Ryssland, Frankrike, Storbritan­nien och Tyskland att välja sida i det då hittills blodigaste kriget genom historien.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden