FRANZ FER­DINAND

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

ALLT FÖR HERTIGDÖMET

Som är­ke­her­tig av Ös­ter­ri­ke och kron­pris över Ung­ern och Böh­men var Franz Fer­dinand myc­ket im­po­pu­lär bland ser­ber­na. Styr­ka: En le­da­re med myc­ket ener­gi och fy­sisk styr­ka. Svag­het: Från­va­ran­de och stund­tals psy­kiskt in­sta­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.