05 För hem­lan­det

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

Čabri­no­vić iden­ti­fie­ras snabbt och om­ring­as. Han sväl­jer sitt cy­anid­pil­ler och hop­par ner i flo­den. Pill­ret fun­ge­ra­de dock in­te och han överlever med ba­ra kraf­ti­ga kräk­ning­ar som men. Han fis­kas upp ur flo­den och at­tac­ke­ras av över­le­va­re från ex­plo­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.