04 Mil­jac­ka-flo­den

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

Mil­jac­ka-flo­den ring­lar ge­nom Sa­ra­je­vo och det var in­till den som Ilićs tred­je mör­da­re Ne­delj­ko Čabri­no­vić stod re­do att at­tac­ke­ra. Han var be­väp­nad med en bomb och när Fer­dinand pas­se­ra­de vid kloc­kan 10:10 kas­ta­de han den di­rekt på bi­len. Den stud­sar dock på bi­len och lan­dar un­der den ef­ter­föl­jan­de bi­len i kor­te­gen. Bom­ben ex­plo­de­rar och det bil­das en kra­ter i ga­tan. 20 män­ni­skor i när­he­ten ska­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.