03 Kor­te­gen pas­se­rar Mos­tar

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

Ilić ha­de pla­ce­rat sin förs­ta tor­ped Mu­ha­med Meh­med­bašić fram­för träd­går­den vid det väl­kän­da kafé­et Mos­tar. Han ha­de med sig en bomb och in­stru­e­ra­des att kas­ta den på kor­te­gen. Meh­med­bašić lyc­ka­des där­e­mot in­te när Fer­dinand pas­se­rar för­bi, och det gjor­de in­te hel­ler Va­so Čubri­lo­vić som var be­väp­nad med en bomb och en pi­stol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.