07 I stads­hu­set

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

Är­ke­her­tig Fer­dinand kom­mer oskadd till stads­hu­set till­sam­mans med sin fru och de­ras säll­skap. Fer­dinand är känd för sitt tem­pe­ra­ment och pro­te­ste­rar kraf­tigt till borg­mäs­ta­re Fe­him Ef­fen­di Curčić och sä­ger: ”Jag kom hit på be­sök och nu får jag bom­ber kas­ta­de på mig. Det är oac­cep­ta­belt.” Fer­dinand lå­ter trots allt borg­mäs­ta­re fort­sät­ta med da­gens tal och av­fär­dar at­tac­ken ge­nom att tac­ka fol­ket för de­ras stå­en­de ova­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.