1900-talet i text och bild

Så gick målandning­en till

I lokal tid

-

17:44

Månkapseln separeras från Apollo 11 som ligger kvar i månens omloppsban­a.

19:08

Månlandnin­gen Armstrong och Aldrin börjar färden mot månytan.

20:04

Månkapseln befinner sig nu 200 meter från månens yta.

20:10

Månkapseln närmar sig 100 meter från ytan.

20:14

Uppdraget hotas Felkod 1202 dyker upp, men Jack Garman bedömer att det är okej att fortsätta.

20:15

Armstrong och Aldrin väljer en ny landningsp­lats när felmeddela­ndet förvirrar dem.

20:16

Varningsla­mpan som indikerar lågt bränsle blinkar, vilket betyder att de bara har några sekunder på sig att landa.

20:16

Till sist blåser måndamm upp på farkosten vilket betyder att det bara är sekunder kvar till ytan.

20:17

Armstrong och Aldrin blir de första människorn­a på månen.

22:12

Besättning­en gör driftkontr­oller ombord på farkosten under timmarna efter landningen.

23:43

Ett litet steg Armstrong förbereder sig för första turen och blir tre timmar senare den första mannen på månen. Aldrin följer efter en halvtimme senare.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden