Så gick må­land­ning­en till

I lo­kal tid

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Månlandningen -

17:44

Månkap­seln se­pa­re­ras från Apol­lo 11 som lig­ger kvar i må­nens om­lopps­ba­na.

19:08

Mån­land­ning­en Armstrong och Ald­rin bör­jar fär­den mot måny­tan.

20:04

Månkap­seln be­fin­ner sig nu 200 me­ter från må­nens yta.

20:10

Månkap­seln när­mar sig 100 me­ter från ytan.

20:14

Upp­dra­get ho­tas Fel­kod 1202 dy­ker upp, men Jack Gar­man be­dö­mer att det är okej att fort­sät­ta.

20:15

Armstrong och Ald­rin väl­jer en ny land­nings­plats när fel­med­de­lan­det för­vir­rar dem.

20:16

Var­nings­lam­pan som in­di­ke­rar lågt bräns­le blin­kar, vil­ket be­ty­der att de ba­ra har någ­ra se­kun­der på sig att lan­da.

20:16

Till sist blå­ser mån­damm upp på far­kos­ten vil­ket be­ty­der att det ba­ra är se­kun­der kvar till ytan.

20:17

Armstrong och Ald­rin blir de förs­ta män­ni­skor­na på må­nen.

22:12

Be­sätt­ning­en gör drift­kon­trol­ler om­bord på far­kos­ten un­der tim­mar­na ef­ter land­ning­en.

23:43

Ett li­tet steg Armstrong för­be­re­der sig för förs­ta tu­ren och blir tre tim­mar se­na­re den förs­ta man­nen på må­nen. Ald­rin föl­jer ef­ter en halv­tim­me se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.