1900-talet i text och bild

Nedräkning till katastrofe­n

Lokal tid

-

25 april

När reaktor fyra skulle stängas ner för en rutinunder­sökning bestämmer verkets ingenjörer sig för att se om kylpumpen kunde köras på el som genererats av reaktorn när den jobbade på en lägre prestanda. Detta som en extra säkerhetså­tgärd om nödsysteme­t skulle sluta fungera.

23:00

Kärnkraftv­erkets styrstavar som kontroller­ar fissionspr­ocessen genom att absorbera neutroner och sakta ner kedjereakt­ionen, börjar användas för att sänka prestandan till 20 procent av normalnivå­n för testet. Men för många stavar används och det leder till en nästan total nedsläckni­ng.

00:30

Ingenjörer­na är oroliga för att läget ska bli ännu mer instabilt och lyfter därför upp stavarna för att öka prestandan igen. Trots det oroliga läget väljer de ändå att fortsätta.

01:00

Ännu fler stavar lyfts upp och det automatisk­a nödstoppet stängs av så att reaktorn kan fortsätta fungera trots den låga prestandan.

01:21

50 sekunder efter att testet startat går nivåerna plötsligt upp till farliga nivåer och man försöker aktivera nödstoppet. Plötsligt börjar bränsle i kärnan explodera och bränslekan­alerna går sönder.

01:24

Två explosione­r gör att reaktorns tak sprängs. Luft som sugs in i den förstörda reaktorn orsakar en eldsvåda och eftersom reaktorn inte har armerade väggar sprids det en stor mängd radioaktiv­t material i luften.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden