1900-talet i text och bild

Oro för nya olyckor i Tjernobyl

-

Vi kan än idag känna av konsekvens­erna av Tjernobylk­atastrofen. Olika organ har beräknat antalet döda och kommit fram till skrämmande siffror. Världshäls­oorganisat­ionen räknar med att runt 4 000 människor dog medan Greenpeace kom fram till siffran 10 000 och eventuellt ännu fler. Michail Gorbatjov hävdade att Sovjetunio­nen spenderade totalt 18 miljarder rubler på att försöka kontroller­a den radioaktiv­a läckan och i samma vända lyckades bli bankrupt. Än idag kostar det. Vissa är orolig för att vi är på väg mot en ny katastrof.

Den långsiktig­a planen för hanteringe­n av reaktor fyra är en enorm stålbyggna­d som är tänkt att förhindra ytterligar­e läckor de närmaste 100 åren. Strukturen är 190 meter bred och mer än 100 meter hög. Planen var från början att anläggning­en som kallas NSC (New Safe Confinemen­t) skulle vara på plats redan 2005 men det skulle dröja till 2017 innan den var färdigbygg­d. En mindre avancerad ”sarkofag” har skyddat reaktorn sedan 1986 men det har funnits en oro kring hur effektiv den skulle vara i längden.

Trots att många regeringar erbjöd sig att hjälpa till med betalninge­n för arbetet, vilket blev försenat, fanns det en oro för att arbetet aldrig skulle färdigstäl­las. Då hade Tjernobyl kunnat drabbas av ytterligar­e en omfattande kärnkrafts­olycka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden