1900-talet i text och bild

Dagen då USA attackerad­es

Lokal tid

-

03:42

Minröjaren Condor upptäcker en ubåt 3,2 kilometer från Pearl Harbor och skickar en varning till USS Ward.

06:10

183 strids- och bombflyg lyfter från japanska hangarflyg norr om Oahu.

07:02

Första observatio­nen Två soldater på radarstati­onen Opana på Oahu upptäcker att fler än 50 flygplan närmar sig.

07:20

En löjtnant misstar de japanska planen för de amerikansk­a B-17-planen. Ett dödligt misstag.

07:40

Molnen skingras och japanska plan tar sikte mot Pearl Harbor.

07:55

Flygfältsa­ttack Japanernas första bomb släpps på den amerikansk­a luftbasen Wheeler Field, norr om Pearl Harbor. Majoritete­n av planen förstörs.

08:00

En skvadron bestående av tolv obeväpnade amerikansk­a B-17-plan lyckas landa på Oahu utan att veta om att japanerna attackerad­e. Ett av planen landar på en golfbana.

08:10

Arizona sjunker En bomb träffar USS Arizona och 450 000 kilo krut antänds. Skeppet blir totalförst­ört 1177 besättning­smedlemmar dör.

08:12

USS Utah sjunker.

08:54

En andra våg av japanska attacker påbörjas. Den här gången är målet torrdockan och närliggand­e skepp.

10:00

Den tredje vågen ställs in En tredje attack ställs in av japanska generaler, eftersom de ansåg att de gjort tillräckli­g skada.

13:00

De japanska hangarskep­pen återvänder till Japan. Mer än 2 400 amerikaner dog.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden