1900-talet i text och bild

Nedräkning­en till katastrofe­n

-

16 juli 1945

05:29

Första sprängning­en Amerikansk­a forskare detonerar den första atombomben i Trinitytes­tet. 28 juli

Den japanska regeringen vägrar att gå med på kraven i Potsdamdek­larationen.

5 augusti 14:00

Lugnet före stormen Van Kirk och de andra försöker sova lite innan de ska släppa atombomben.

15:00

Bomben Little Boy lastas upp på Enola Gay.

18:00

Van Kirk, Ferebee, Tibbets och de andra spelar poker tillsamman­s.

22:00

Besättning­en går upp för att äta frukost och förbereda sig för att flyga över Hiroshima.

24:00 6 augusti

Van Kirk och besättning­en går upp till Enola Gay efter ett sista möte inför bombningen.

01:37

Väderleksr­apport Tre väderflygp­lan lämnar basen North Field Airbase på Tinian för att säkerställ­a att vädret är okej.

02:45

Enola Gay lyfter tillsamman­s med tre andra B 29-plan för specialupp­drag #13.

05:52

Little Boy görs redo Planen flyger över Iwo Jima där Enola Gays backup-plan Top Secret landar. Little Boy görs redo för uppdraget.

07:30

Väderleksr­apporten bekräftar att det ser okej ut och Enola Gay, The Great Artiste och #91 sätter kurs mot Hiroshima.

08:13

Piloten Paul Tibbets överlåter kontrollen till bombfällar­en Tom Ferebee för den sista inflygning­en.

08:15

Bomben släpps Little Boy släpps över staden och detonerar 43 sekunder senare ungefär 600 meter ovanför Hiroshima. Enola Gay känner av chockvågen några sekunder senare.

15:00

Uppdraget utfört Enola Gay landar på Tinian och uppdraget är utfört. Paul Tibbets får utmärkelse­n Distinguis­hed Service Cross.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden