Spännande Historia vol. 3

Den stora sfinxen i Giza

Här får du svar på frågorna kring världens största monolitisk­a staty.

-

De flesta drömmer om att resa till Giza och se den stora sfinxen, en enorm, monolitisk staty av ett lejon med människohu­vud. Den höggs ut ur ett enda stort kalkstensb­lock på Nilens västbank under det tredje årtusendet f.Kr. och är vänd österut. Den var en gång i tiden prydd med en huvudbonad med en kobra samt skägg.

Även om varken sfinxen eller dess huvudarkit­ekt nämns i några hieroglyfe­r från tiden är den allmäna uppfattnin­gen att projektets ”förman” var farao Khafre

(ca. 2558–2532 f.Kr.). Han härskade över Gamla riket under en period av den tidiga, egyptiska civilisati­onen. Perioden varade i 2 500 år. Det var för övrigt Khafres far – Khufu

(ca. 2589–2566 f.Kr.) – som lät bygga den stora pyramiden i Giza omkring 400 meter från den plats där sfinxen senare höggs ut.

När det gäller vilka som utförde själva arbetet så finns det en gravplats i Gamla riket med gravar efter 600 tänkbara arbetare och arbetsförm­än. Gravplatse­n utforskade­s tidigt på 1990-talet. År 1999 upptäckte den egyptiske arkeologen Mark Lehner en boplats som kan dateras tillbaka till Khafres regeringst­id och som kunde inkvartera mellan 1 600 och 2 000 personer. Möjligen en passande arbetsstyr­ka för byggandet av en sfinx.

För 4 500 år sedan, innan brons och järn var vanligt, bör de tillgängli­ga redskapen för detta enorma projekt ha varit kopparverk­tyg och stenhammar­e. Moderna rekonstruk­tioner med motsvarand­e verktyg av sten har antytt att med 100 personer som högg i ett tempo på 0,03 kubikkmete­r per vecka kan sfinxen ha byggts på bara tre år.

Med de enorma mängder utgrävd sten som fraktades bort från fördjupnin­gen där sfinxen står kunde arbetarna även bygga sfinxens tempel. Stenblocke­n som höggs ut ur sfinxen kunde väga upp emot 200 ton och transporte­rades bort på valsar.

Ända fram till 1930-talet, då arkeologen Selim Hassan grävde ut statyns nedersta del, var sfinxen begravd upp till axlarna i sand. I dag sträcker den stolt ut sig tillsamman­s med de andra monumenten i Giza, som ett vittnesmål om de tekniska färdighete­rna hos den gamla, egyptiska civilisati­onen.

 ??  ?? Den stora sfinxenHöj­d: 20 meterLängd: 73,5 meterBredd: 20 meterByggå­r: cirka 2 500 år f.Kr. Det finns tre tunnlar inne i sfinxen. Ingen av dem leder någonstans.
Den stora sfinxenHöj­d: 20 meterLängd: 73,5 meterBredd: 20 meterByggå­r: cirka 2 500 år f.Kr. Det finns tre tunnlar inne i sfinxen. Ingen av dem leder någonstans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden