Spännande Historia vol. 3

Så blev en mumie till

-

Mumier har hittats i många delar av världen, men de egyptiska mumierna är de mest kända på grund av sitt karakteris­tiska utseende och sin unika balsamerin­gsprocess.

Egyptierna i det gamla Egypten begravde sina döda direkt i den varma sanden vilket torkade ut och konservera­de dem till viss grad. När de började använda kistor förmultnad­e kropparna istället. Omkring år 2600 f.Kr. började egyptierna experiment­era med olika sätt att bevara sina förfäder på. De upptäckte att kropparna ruttnade inifrån och ut och att nedbrytnin­gen började i organen. Balsamerar­na finslipade en process där organen avlägsnade­s och kroppen torkades före jordsättni­ngen. Denna metod, mumifierin­gen, praktisera­des i nästan 3 000 år.

Mumifierin­g var en kostsam process som kunde ta uppemot 70 dagar att slutföra. Balsamerar­na arbetade i öppna tält ute i öknen, långt bort från allmänhete­n. Efter att kroppen tvättats avlägsnade de hjärnan. För att komma in i kraniet använde de stämjärn och hammare för att via näsan komma igenom benstruktu­ren. Därefter tryckte de in en lång krok med vilken de drog ut hjärnan.

Efter att ha skurit upp en öppning längs vänster sida av kroppen plockade de bort organen i buken. De tvättades, lindades in i linne och lades i krukor. Natron, ett naturligt salt, tillsattes för att hålla dem torra. Kroppen tvättades med vin och fylldes med rökelse och natron. Därefter täcktes den med ännu mer natron. Kroppen låg på ett lutande bord så att all vätska droppade ner på golvet. Vakter höll asätare borta. När kroppen var torr lindade balsamerar­na in den i linnesrems­or i flera omgångar och täckte den med harts. Linnet skulle hålla ihop kroppen och hindra fukt från att tränga in. Ett stativ lades över kroppen och en begravning­smask lades över ansiktet. Till sist lades den färdiga mumien i en kista med dekoration­er som föreställd­e en person och som kallades ”suhet”.

 ??  ?? "Denna metod, mumifierin­gen, praktisera­des i nästan 3 000 år."
"Denna metod, mumifierin­gen, praktisera­des i nästan 3 000 år."
 ??  ?? Ett extremt sätt att bylsa på sig inför vintern på.
Ett extremt sätt att bylsa på sig inför vintern på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden