Spännande Historia vol. 3

Gamla grekiska teatrar

-

När tragedin uppfanns sent under det sjätte århundrade­t före Kristus, och det tragikomis­ka satyrspele­t runt hundra år före Kristus, blev de gamla grekerna tvungna att bygga många enorma teatrar som rättvist återgav skådespela­rnas insats. Efter hand som århundrade­na rullade vidare – och teatrarnas popularite­t växte – måste byggnadern­a byggas ut för att motsvara de nya kraven. Många av de halvcirkel­formade amfiteatra­rna hade plats för över 10 000 personer och användes ofta till religiösa festivaler som till exempel Dionysia, ett stort firande av guden Dionysos.

Till en början var de gamla grekiska teatrarna bara enkla lösningar med anspråkslö­sa bänkar för publiken, men det dröjde inte länge innan de hade växt till kompletta, helgedomsl­iknande byggnadsve­rk. Det inbegrep stora avsatser med stenbänkar, en stor scen för musik och skådespel, ett intrikat nätverk av rum bakom scenen, ingångar och vikdörrar samt ett stort urval av utsmyckade och dekorerade kulisser. Dessa finesser i kombinatio­n med de gamla grekernas förkärlek för festivaler gjorde att teatrarna intog en central roll gällande att befästa och sprida grekisk kultur – något som romarna senare anammade.

Teatrarna var vanligen byggda av sten, ofta med amfiteater­ns stenbänkar placerade sluttande, medan traditione­ll byggteknik överfördes från offentliga byggnader och tempel till uppförande av pelargånga­r, kulisser och ingångar. Det är intressant att det största, tekniska mästerverk­et vid byggandet av dessa teatrar var den utmärkta akustiken, där utformning och vinkel på sätesplace­ring och materialva­l (kalksten var populärt) fungerade som ljudfällor. De filtrerade bort lågfrekven­ta ljud som mummel från publiken, och förstärkte skådespela­rnas högfrekven­ta röster.

Så här byggdes och användes de enorma amfiteatra­rna.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden