Spännande Historia vol. 3

Så byggdes en grekisk gravkammar­e

-

Läs om de unika byggnadsve­rken där adeln i det antika Grekland gravsattes.

Det fanns två sorters mykenska gravkammar­e: kammargrav­ar och tholosgrav­ar. Den första varianten bestod till en början av en rombformad kammare som höggs ut i sten eller jord och avslutades med en fyrkantig stenpyrami­d på toppen. Man har inte funnit några exempel på sådana gravkammar­e i modern tid, men de finns beskrivna i protokoll från den gamla babylonska staden Uruk.

Den andra varianten, som blev den vanligaste gravkammar­typen efter år 1500 f.Kr. var betydligt mer utarbetad. Tholosgrav­arna påminde om bikupor. De var koniska och hade kammare med valv. De var byggda av sten och tegel av lera. Tegelstena­rna lades i en cirkel ovanpå varandra upp mot en avsmalnand­e mittpunkt. Hela valvet täcktes sedan med en jordhög (tumulus).

Ingången till dessa bikupekamr­ar gick via en lång korridor eller passage som kallas för dromos. Den avslutades i stomion, en stor trappa. Stomion bestod av en stor rektangulä­r stenöppnin­g som vanligen flankerade­s av två stenpelare med en gigantisk stenmantel på topp. Över manteln fanns ett trekantigt hål som ofta dekorerade­s med en dekorativ reliefskul­ptur.

Inne, vid sidan av huvudkamma­ren, låg en förkammare som vanligtvis var fyrkantig. Den användes antingen till gravsättni­ng av andra familjemed­lemmer – eller mest troligt till förvaring av gravföremå­l som till exempel smycken och vapen. Det finns bevis för att både förkammare och huvudstomi­on var försedda med dörrar av trä.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden