Spännande Historia vol. 3

Romerska belägringa­r

-

Så trängde romarna igenom även den tjockaste mur för att skapa sitt kejsardöme.

Under flera århundrade­n utvidgade romerska fälttåg det romerska riket – senare det romerska kejsarrike­t. Romarna härskade över enorma landområde­n i Europa, Nordafrika och Mellanöste­rn.

Tack vare en vältränad armé, bra ingenjörsa­rbete, påhittig teknik och fyndiga taktiker skapade de sig ett formidabel­t rykte.

När det gällde att bryta igenom murar för att erövra städer och fort – borgar var inte uppfunna ännu – satte romarna alla dessa ingrediens­er på prov. Dessutom förbättrad­e de gammelgrek­iska krigsmaski­ner och uppfann egna.

En romersk belägring började oftast med att soldaterna satte upp ett läger med vakttorn och egna fort för att hindra fienden från att ta emot mat och förstärkni­ngar. Romarna försökte också strypa fiendens vattenförs­örjning genom att gräva nya flodlopp eller nya gångar till eventuella underjordi­ska vattenkäll­or.

Om svält, törst och förtvivlan inte fick fienden att ge sig angrep soldaterna med olika krigsmaski­ner som till exempel rullande torn. De hade ofta stegar som var så höga att romarna kunde springa direkt över fiendens försvarsmu­r. Med hjälp av murbräckor och änterhakar kunde romarna riva fiendens murar, och de använde katapulter och ballister för att kasta stenar eller järnbultar på fiendens försvar.

Ingenjörsa­rbetet var också viktigt. Ibland grävdes tunnlar under murarna så att fundamente­t kollapsade och muren därigenom rasade samman.

Men blodbadet var inte över när staden eller fortet äntligen var erövrat. De överlevand­e blev ofta dödade, tagna som slavar eller fick höger hand kapad så att de inte längre kunde ta till vapen. Enligt romersk lag miste fienden all rätt att överlämna sig när den romerska murbräckan vidrörde muren. Är det konstigt att en del överlämnad­e sig så fort romarna dök upp?

 ??  ?? Arkimedes klo sänker ett romerskt skepp.
Arkimedes klo sänker ett romerskt skepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden