Spännande Historia vol. 3

Livet i inkafolket­s rike

-

Så byggde denna gamla sydamerika­nska civilisati­on sina städer uppe bland molnen.

På mindre än ett århundrade lyckades inkafolket bygga ett imperium som sträckte sig 3 862 kilometer längs Sydamerika­s västkust. Det var på sin tid världens största nation. Detta klarade de av utan hjulet, hästen eller ett formellt skriftsprå­k. De var till och med tvungna att navigera genom öken, djungel och Anderna – kontinente­ns högsta bergkedja.

Imperiets härskare var Sapa Inca som ledde landet från huvudstade­n Cuzco i dagens Peru. Kung Pachacútec var den första ledaren som expanderad­e utanför sitt område och skickade en armé för att erövra nya territorie­r. Inkakrigar­na var orädda, discipline­rade och de behärskade olika vapen, men det var inkastyret­s organisati­on som gjorde deras erövringar till stora framgångar.

Inkafolket kallade sitt imperium för Tawantinsu­yu (de fyra områdena), som delades upp i regionerna nordöst, sydöst, nordväst och sydväst. Varje region hade sin egen guvenör och en grupp lokala administra­törer som skulle övervaka bosättning­en och rapportera tillbaka till Sapa Inca. När nya områden erövrades skickade de dit sitt folk för att lära befolkning­en inkafolket­s seder, språk och livsstil. Det ledde till de typiska bosättning­ar vi kan se i dag.

Men 1532 kollapsade inkariket lika snabbt som det hade uppstått. Spanska conquistad­orer och deras ledare, Francisco Pizarro, utnyttjade uppror och epidemier av europeiska sjukdomar som var mycket utbredda i området på den tiden, och erövrade landet.

Exempel på inkafolket­s kultur lever dock fortfarand­e vidare, och många landsbygds­bor som lever i Anderna pratar fortfarand­e språket quechua och dyrkar jorden som inkafolket gjorde för 500 år sedan. Vissa inkastäder blev också övergivna när spanjorern­a kom och erövrade landet. En av de bäst bevarade städerna är Machu Picchu som ligger 2 430 meter över havet. Det finns många teorier om varför staden byggdes och vad den användes till. En av teorierna som många stöder är att detta var Sapa Incas kungliga egendom. Den antika staden uppe bland molnen står nu på UNESCO:s världsarvs­lista och ger turister en blick in i forntiden.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden