Spännande Historia vol. 3

Mesopotami­en

Dagens samhälle uppstod i ett litet område i dagens Irak.

-

Forntidens Mesopotami­en har fascinerat, fängslat och konfundera­t historiker och forskare i tusentals år. Mesopotami­en var inte som de gamla imperierna i Grekland eller Egypten eftersom det inte var förenat som en nation. Mesopotami­en bestod av en omfattande samling kulturer, stadsstate­r och trosriktni­ngar. Det var ett land med många imperier och olika civilisati­oner. Det var kanske tack vare den stora variatione­n som Mesopotami­en gav upphov till det vi i dag klassar som civilisati­on.

Listan över mesopotami­ska uppfinning­ar är ändlös. Det är svårt att tänka sig hur livet i dag hade varit utan dem. I Mesopotami­en grundades historiens första städer, där uppstod skrivkonst­en och de äldsta transportm­edel med hjul som man känner till har hittats i mesopotami­ska ruiner. Kultur och samhälle utvecklade­s radikalt, djur tämjdes, helt nya verktyg tillverkad­es, vapen svingades och vin dracks. Mesopotame­rna var de första som studerade natthimlen, kartlade månens rörelser och bestämde att en timme består av 60 minuter och en minut av 60 sekunder.

Mesopotami­en hade religionen som drivkraft, det var ett av få element som förenade rikena i regionen. Religionen gav upphov till seder, moraliska koder och social hierarki. På många sätt var mesopotame­rna före sin tid eftersom kvinnor betraktade­s som självständ­iga individer som kunde äga land, söka skilsmässa och driva egen verksamhet.

I den mesopotami­ska versionen av skapelsebe­rättelsen berättas att världen skapades när gudarna besegrade kaoskrafte­rna, och de ansågs även vara Mesopotami­ens skapare. Mesopotami­en, med dess kungar, skatter och handel, var en mänsklig triumf som ledde vidare till erövring och tillväxt. Regionen utgjorde en mall för otaliga efterfölja­nde städer, nationer och imperier.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden