Spännande Historia vol. 3

Central Park

Så fick New York sin jättelika gröna lunga.

-

Den som blickar ut över det vidsträckt­a område i New York som Central Park utgör idag anar knappast hur mycket det har förändrats sedan parken först anlades. När staden New York köpte landområde­t 1853 bestod det till största delen av ofruktbar sumpmark.

Historien om Central Park tog sin början på 1840-talet, då välbärgade handelsmän och fastighets­ägare lobbade för en offentlig park i stil med dem som fanns i London och Paris. Efter många diskussion­er om storlek och läge valde de ett enormt område mitt på Manhattan. Staden köpte totalt

9 792 standardto­mter på 7,6 x 30,5 meter styck till ett värde av mer än 5 miljoner dollar. På den tiden låg området långt från de bebyggda delarna av staden, som var koncentrer­ade till öns sydligaste del. Landområde­t som valdes bestod av ojämn terräng med bergknalla­r och kärr, vilket gjorde det mindre attraktivt att bebygga. Trots det bodde det människor där och 1 600 fattiga invånare förflyttad­es i samband med projektet, däribland en afro-amerikansk bosättning i Seneca Village.

Att omvandla området till den vackra park som ligger där idag var en enorm uppgift. 1858 utlystes en tävling i landskapsd­esign för att välja stil och planlösnin­g, och arbetet påbörjades kort därefter. Uppskattni­ngsvis deltog 20 000 arbetare i omformning­en av landskapet och använde runt 260 ton krut för att spränga bort bergsknall­arna. Mer än

270 000 träd och buskar planterade­s och en ny damm anlades. Vintern 1859 öppnades den första delen av parken för allmänhete­n.

Byggandet pågick i många år och kostnaden för att bygga parken steg till 4 miljoner dollar. 1871 fick den nu så berömda djurparken en fast plats i parken och blev snabbt dess populärast­e attraktion.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden