Spännande Historia vol. 3

Katedralen i Milano

Italiens spektakulä­ra gotiska mästerverk tog nästan 600 år att färdigstäl­la.

-

Ihjärtat av Milano står den femte största kristna kyrkan i världen. Dess italienska namn är Duomo di Milano och den beställdes av ärkebiskop Antonio da Saluzzo 1386 för att ersätta den tidigare kyrkobyggn­aden Basilica di Santa Maria Maggiore.

Den nya katedralen skulle egentligen byggas i terrakotta, men Milanos dåvarande härskare, Gian Galeazzo Visconti, ansåg att vit och rosa candogliam­armor skulle göra ett mer storslaget intryck. Arkitekter, skulptörer och arbetare kom resande från hela Europa för att arbeta med projektet och ett nätverk av kanaler grävdes för att frakta marmor från brotten i Candoglia till byggplatse­n.

År 1560 var långskeppe­t till största delen färdigt och den första spiran hade fått sin form. Men med en ny ärkebiskop kom planerna att ändras. Carlo Borromeo var influerad av den katolska reformatio­nen, och han och arkitekten Pellegrino Pellegrini valde att dämpa det gotiska uttrycket. De strävade istället efter ett renässansu­tseende när de fortsatte att utveckla interiören och utforma en ny fasad. När Carlo Buzzi fick ansvaret på

1600-talet gick han tillbaka till den gotiska stilen och satte upp den karakteris­tiska huvudspira­n och

Madonnasta­tyn.

Byggnaden var nu 108,5 meter hög, men fasaden var fortfarand­e den ursprungli­ga basilikans.

Politik och brist på pengar hade gjort att projektet lagts på is, men 1805 begärde Napoleon

Bonaparte i egenskap av

Italiens härskare att den nya fasaden skulle färdigstäl­las. De allierades bombningar under andra världskrig­et ledde till ytterligar­e förseninga­r, men 1965 fullföljde­s arbetet till sist. Då hade 78 olika arkitekter arbetat med katedralen under

600 år.

 ??  ?? Madonnasta­tyn är 4,16 meter hög och förgylld med 6 750ark bladguld.
Madonnasta­tyn är 4,16 meter hög och förgylld med 6 750ark bladguld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden