Spännande Historia vol. 3

Det brittiska nationalbi­blioteket

-

Den flera hundra år gammal institutio­nen har en av världens största samlingar av kunskap från hela världen.

Även om det moderna British Library inrättades så sent som 1973 går biblioteke­ts rötter tillbaka till 1700-talet. Den ursprungli­ga samlingen testamente­rades till nationen av sir Hans Sloane, en läkare som hade samlat mer än 71 000 föremål (manuskript, böcker och mynt) under sitt liv. År 1753 gjordes den tillgängli­g i Montagu House i Bloomsbury som en del av British Museums bibliotek. Det är här British Museum ligger idag.

År 1662 kom en lag som krävde att ett exemplar av alla tryckta publikatio­ner i England och Wales skulle lämnas till British Museums bibliotek (och fem andra bibliotek i Storbritan­nien). 1710 utökades kravet till att omfatta hela Storbritan­nien och Nordirland.

I maj 1857 öppnades den berömda läsesalen och allmänhete­n fick tillgång till biblioteke­ts skatter. Ganska snart infördes dock särskilda biblioteks­kort, och bara godkända medlemmar fick komma in.

I slutet av 1800-talet omfattade biblioteke­ts katalog 2 250 band, allihop handskrivn­a. Dessa överfördes till 437 tryckta böcker under 25 års tid. Då uppgick samlingen till 2 miljoner tryckta titlar.

Idag ligger British Library på Euston Road och har publikatio­ner på de flesta kända språk. Där finns inte bara allt som ges ut i tryck i Storbritan­nien, Nordirland och Irland, utan också en stor samling musik och film.

 ??  ?? Fler än 400 000 människor använder biblioteke­tsläsesala­r varje år.
Fler än 400 000 människor använder biblioteke­tsläsesala­r varje år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden