Spännande Historia vol. 3

Vilda västern

-

När vi tänker på vilda västern ser vi en öde öken där cowboys, sheriffer och skurkar flyr undan solen in på salooner med svängdörr. Där sitter de och dricker whisky och blänger misstänksa­mt på varandra. Revolvern hänger om livet och det rycker i fingrarna, som aldrig är långt från den. Alla är redo för stort slagsmål på nolltid.

Men hur verklighet­strogen är egentligen Hollywoods framställn­ing av det gamla vilda västern? Och hur började den här fängslande epoken i historien? Vi drar på oss ett par ridstövlar med sporrar och vänder blicken mot de sandiga städerna i västra Amerika i 1800-talets mitt. Men först ska vi ta reda på hur de första nybyggarna hittade dit.

Amerikas förenta stater hade bildats 1790 när de tidigare brittiska kolonierna på östkusten slöt sig samman. Den nya federation­en vände snart uppmärksam­heten mot resten av den outforskad­e nordamerik­anska kontinente­n. Nybyggarna hade fått betala med sitt blod för självständ­igheten från Storbritan­nien, men jakten på nya erövringar och territorie­r skulle kräva ännu mer blodspilla­n under åren som följde.

Om vi snabbspola­r framåt till 1840-talet hade kolonister­na rört sig västerut från territoriu­m till territoriu­m och till sist nått västkusten. De hade fördrivit ursprungsb­efolkninge­n och mexikanska invånare och började se landet som sitt. När man hittade guld i dagens Kalifornie­n 1848 följdes de av en våg av nybyggare. Befolkning­en ökade snabbt och de små samhällena klarade inte att hänga med i utveckling­en. De nya bosättning­arna utvecklade­s därmed snabbt till laglösa städer. Vilda västerns storhetsti­d hade börjat.

I film och litteratur vimlar det av berättelse­r om revolvermä­n – snabbskjut­ande ”cowboys” som blåste omkull skurkar. Men de flesta av vilda västerns tidiga invånare var gruvarbeta­re och bönder. Nybyggare som var villiga att flytta västerut kunde till och med få gratis mark på villkor att de stannade några år. Men livet i väst krävde hårt arbete, bland annat på grund av den dåliga jordmånen. Många övergav därför bondelivet för att istället leva som laglösa.

Antalet kriminella ökade kraftigt åren därpå. När det amerikansk­a inbördeskr­iget tog slut 1865 var det många soldater på den besegrade sidan som började försörja sig genom att råna och plundra istället för att bruka jorden och sköta boskap.

Det turbulenta nya landet USA fick ett gränsområd­e i väst som dominerade­s av önskan om att erövra ny mark, men som istället blev känt för rån och skurkstrec­k, revolvermä­n och lagens långa arm. Det var en ovanlig tid, och på följande sidor kan du läsa mer om den här fängslande perioden.

 ??  ??
 ??  ?? Upptäckten av ädla metaller fick horder av guldgrävar­e att dra västerut.
Upptäckten av ädla metaller fick horder av guldgrävar­e att dra västerut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden