Spännande Historia vol. 3

Bombningen av London

Den ödeläggand­e, åtta månader långa bombaktion­en under andra världskrig­et förde Storbritan­nien till sammanbrot­tets rand.

-

Efter det brittiska flygvapnet­s bombräd över Berlin förklarade Adolf Hitler att vedergälln­ingen skulle utradera britternas städer från jordens yta. Führern ansåg att en förgörande bombning av storstäder­na skulle bryta ner det brittiska folket.

Blitzen inleddes på natten den 7 september 1940, då över 250 Luftwaffep­lan släppte mer än 300 ton bomber över London. Bombningar­na fortsatte de följande 57 nätterna.

De brittiska luftvärnsk­anonerna hade inte tillräckli­g eldkraft för ett effektivt försvar och anfallen fortsatte, också över städer som Coventry, Liverpool, Birmingham och Glasgow. Runt 150 000 människor sökte skydd i Londons tunnelbana varje natt, en del tog sig till skyddsrum av korrugerad plåt och andra gömde sig under trappor medan bombningar­na pågick.

Luftwaffes så kallade Knickebein­system byggde på radiostrål­ar som gjorde det möjligt att bomba med hög precision. Det utvecklade­s senare till ett fyrstrålig­t system med en mekanisk timer som angav när piloterna skulle släppa bomberna för att orsaka maximal skada. Ödeläggels­en fortsätta ända till våren 1941, då 1 436 civila dödades i den största räden under hela Blitzperio­den den 10 maj.

Men britterna lät sig inte knäckas ens när de drabbades av stora förluster. När Hitler så småningom riktade uppmärksam­heten mot Sovjetunio­nen avtog bombningar­na. Angreppen satte inte igång igen förrän

1944, då i form av V1- och V2-raketer.

79 tunnelbane­stationer användes som skyddsrum, men bara 40 procent av Londonborn­a använde dem.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden