Spännande Historia vol. 3

Henry Ford

-

Henry Ford uppfann inte bilen. Det var inte heller han som uppfann det löpande bandet. Men det var han som först utvecklade ett löpande band i så pass stor skala att det blev möjligt att massproduc­era bilar och göra dem till ett dagligt transportm­edel för alla. Ford kom från relativt enkla förhålland­en. Han föddes 1863 på en gård i Michigan, men var som barn inte särskilt intressera­d av livet som bonde. Istället ägnade han sin tid åt att skruva isär sina leksaker för att studera hur de fungerade. År 1879, när han ännu var tonåring, flyttade Ford hemifrån för att börja som maskinistl­ärling i Detroit. 1891 fick han anställnin­g som ingenjör vid Edison Illuminati­ng Company.

Snart kunde han lägga mer tid och pengar på att utveckla sin egen hästlösa vagn. 1896 tillverkad­e han sitt första självgåend­e fordon som han kallade quadricycl­e. Bilen var bensindriv­en, hade en enkel ram och fyra däck som liknade cykeldäck. Istället för ratt hade den en styrspak. Bilens topphastig­het var hela 32 km/h vilket på den tiden var ganska imponerand­e. Fordonet blev så populärt att flera investerar­e

Bilen var till en början en exklusiv leksak för de rika. Fords massproduk­tionsmodel­l gjorde så att den

blev ett transportm­edel tillgängli­gt för alla.

blev intressera­de.

Tack vare det kunde kunde Ford etablera sin egen firma 1899 och börja producera bilar. Men varken detta eller Fords andra företag blev någon stor framgång.

Ford var ändå fast besluten att inte ge upp. Han la istället alla resurser på att utveckla en racerbil med 80 hästkrafte­r. Han gav bilen namnet ”999”. I oktober 1902 segrade Barney Oldfield med bilen i Manufactur­er’s Challenge Cup. Intresset kring Ford steg på nytt och 1903 startades Ford Motor Company. Ford hade som mål att producera enkla bilar till lågt pris, avsedda för allmänhete­n. 1908 lanserades T-Forden, en enkel bil till ett överkomlig­t pris, lätt att manövrera och underhålla samt hållbar vid körning på ojämna underlag.

Bilen blev så populär att den såldes fortare än den tillverkad­es. Företaget blev tvunget att hitta ett nytt sätt att arbeta på för att möta den stadigt ökande efterfråga­n. Lösningen blev ett löpande band. Istället för att varje anställd tillverkad­e en hel bil fick var och en ansvar för att sätta ihop en eller två specifika delar. Enheten skickades sedan vidare till nästa person, och så fortsatte processen tills bilen var färdig. På så vis blev produktion­en extremt effektiv. 1914 minskades produktion­stiden för en T-Ford från 12 timmar till endast 26 minuter och 30 sekunder. Följden blev att även priset på bilen minskade – från 850 dollar till 260 dollar. Nu började Ford också producera bilar på andra siden av Atlanten. I början av 20-talet bestod hälften av världens bilpark av T-Fordar.

Efter hand dalade dock försäljnin­gen av T-Forden gradvis. Folk ville hellre ha den snabbare och mer bekväma Chevrolete­n från General Motors. Ford utvecklade nya modeller, men ingen av dem nådde samma framgång som T-Forden. 1932, vid en ålder av 69 år, lanserade Ford sin sista, stora uppfinning – den billiga, lätta V8-motorn. Men inte heller denna prestation var tillräckli­g för att vinna tillbaka ledningen över den amerikansk­a marknaden. 1936 måste Ford Motor Company se sig besegrade av både General Motors och Chrysler Corporatio­n. Det var dock Fords löpande band-modell som blev 1900-talets ledande produktion­smetod. Därför är det också Fords förtjänst att medelklass­en har växt så snabbt, och att du och jag och miljontals andra kan susa iväg vart vi vill.

 ??  ?? ”Ford satte som mål att tillverka enkla bilar till lågt pris. Bilarna skulle vara lätta att underhålla och tåla guppiga vägar.”
”Ford satte som mål att tillverka enkla bilar till lågt pris. Bilarna skulle vara lätta att underhålla och tåla guppiga vägar.”
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden