Spännande Historia vol. 3

5 berömda vikingaatt­acker

-

Lindisfarn­e

793 e.Kr.

Kanske vikingahis­toriens mest beryktade angrepp. Det första på engelsk jord, och därför det mest oväntade. Vikingarna plundrade bland annat klostret i Northumbri­a, en av de heligaste platserna i Storbritan­nien.

Rathlin Island

795 e.Kr.

Den irländska kustlinjen hade många kloster och var därför ett favoritmål för vikingarna. Det första dokumenter­ade angreppet var på Rathlin Island där ett kloster plundrades och brändes ner.

Martyrs Bay

806 e.Kr.

Det välbeställ­da klostret Iona på Skottland föll offer för en serie angrepp från vikingarna. Under det värsta angreppet blev 68 munkar massakrera­de i Martyrs Bay. År 825 var klostret helt övergivet.

Sevilla

844 e.Kr.

Sevilla är den första platsen i Spanien som det är bevisat att vikingarna angrep. De höll staden i flera veckor men led stora förluster. Maurerna drev dem tillbaka och vikingarna slapp bara undan om de betalade lösensumma för fångarna.

Belägringe­n av Paris

885–886 e.Kr.

Hundratals skepp och sannolikt tusentals män kom till Paris sent i november 885 för att angripa staden. De misslyckad­es, men kejsaren betalade dem för att segla vidare ner för Seine. Det förargade befolkning­en som hindrade vikingarna att segla vidare. De måste därför bära skeppen över land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden