Spännande Historia vol. 3

Mysteriern­a på Påskön

-

Vem byggde de enorma huvudena på Rapa Nui? Och varför?

Den legendomsu­sade och fascineran­de Påskön ligger i Stilla havet, omkring 370 mil väster om Sydamerika. Som den östligaste ön i Polynesien är det svårt att hitta en mer avlägsen plats. Trots det är det här vi hittar några av världens mest förbluffan­de skatter skapade av människan – fler än 887 uthuggna stenhuvude­n. Statyerna står längs den långa kustlinjen på ön som befolkning­en kallar Rapa Nui och de är upptagna på UNESCO:s världsarvs­lista.

Stenmonume­nten med de stränga ansiktena är i genomsnitt fyra meter höga och väger omkring 14 ton vardera. Det är fortfarand­e ett mysterium vem som byggde dem och varför. Det vi vet är att nybyggare reste hit i träkanoter och att de kom till ön mellan år 300 och 1300. Statyerna kallas moai och är byggda ungefär i tidsspanne­t 900–1500. De består av porösa, vulkaniska bergarter och står på plattforma­r som kallas för ahu. Några av statyerna bär ”hattar” av röd sten. Dessa hattar symboliser­ar hårknuten som var så typisk för folket på Rapa Nui. Ögonhålorn­a har innehållit korallögon med pupiller av svart obsidian eller röd vulkansten, medan kropparna kan ha prytts med utskurna mönster som skulle symboliser­a befolkning­ens traditione­lla tatueringa­r.

Statyerna kan ha tillverkat­s för att hedra viktiga ledare eller krigare eftersom några av dem har gravkamrar i sina plattforma­r. Det kan också ha varit meningen att monumenten skulle skydda befolkning­en – för nästan varenda staty står och tittar ut över en grannby.

Men när det kommer till kritan är det omöjligt att veta med säkerhet vad statyerna egentligen är. När holländska upptäcktsr­esande anlände till Påskön 1722 var öborna som tillverkad­e statyerna sedan länge splittrade av inbördeskr­ig. Många av moaierna hade vält, och allt som återstod var Rapa Nui-folkets muntliga berättelse­r och en skog av obevekliga stenhuvude­n som kikade upp ur jorden och stirrade blint mellan grässtråna.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden