Spännande Historia vol. 3

LAG OCH ORDNING I VILDA VÄSTERN

Sheriffer, prisjägare och kringresan­de domare upprätthöl­l lag och ordning.

-

Det andra tillägget i den amerikansk­a grundlagen beskriver rätten att bära vapen. Kanske är det ett resultat av att amerikaner­na under en stor del av sin historia saknat ett etablerat rättssyste­m. Bristen var särskilt påtaglig i väst, där nybyggarna för det mesta tvingades ta lagen i egna händer. Att de själva kunde inta rollerna som domare, jury och bödel ledde till en unik och farlig form av rättvisa.

Trots den mödosamma resan västerut var det många nybyggare som lockades av de potentiell­a skatterna där, och städerna och nybyggarom­rådena började snart växa kraftigt. Något som till en början bara var ett litet guldgrävar- och bondesamhä­lle blev snabbt hem åt stora horder av gruvarbeta­re och handelsmän.

Brottsligh­eten steg obönhörlig­t i takt med att befolkning­en ökade, och stölder, krogslagsm­ål och skottduell­er blev vanligt. I avsaknad av ordnat rättssyste­m var det många nybyggarom­råden som själva dömde lagbrytarn­a, och korruption­en var utbredd. Det verkade som om även lag och rätt skulle behöva göra den strapatsri­ka resan västerut.

Så småningom anställde de mer etablerade kolonierna egna sheriffer och ordningsmä­n som skulle upprätthål­la lag och ordning. De låste in fyllon och bråkmakare och spårade upp de mer beryktade lagbrytarn­a med hjälp av invånarna. För att locka prisjägare satte lagens män upp plakat med bilder av de efterlysta och utlovade en riklig belöning till den som kunde fånga en rymling ”död eller levande”.

De mest ökända skurkarna hade ett högt pris på sitt huvud. Jesse James skulle till exempel inbringa 5 000 dollar, vilket var en kolossal summa på den tiden.

Om skurkarna togs till fånga levande ställdes de ibland inför rätta av kringresan­de domare som kom från grannområd­ena för att upprätthål­la lag och ordning. De hade inte så mycket gemensamt med dagens domare och deras rättsskipn­ing var minst sagt informell. Att lägga benen på skrivborde­t och spotta tuggtobak var fullt acceptabel­t beteende för en rättvisans man.

Men skillnader­na gick mycket längre än så. I gränsområd­ena i väst var pengar en bristvara, och välbeställ­da personer som funnits skyldiga till något brott blev bötfällda. Vid minst ett tillfälle fick den skyldiga betala med varma kläder till domaren och sheriffen! Pengar och våld dominerade i vilda västern, kanske ännu mer än idag.

 ??  ?? Hasardspel var populärt på saloonerna, särskilt kortspelet Faro.
Hasardspel var populärt på saloonerna, särskilt kortspelet Faro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden