Spännande Historia vol. 3

Antikens spionage

Så skaffade sig forna civilisati­oner underrätte­lser

-

I det gamla Mesopotami­en och antikens Egypten använde kungar och faraoner spionage för att hålla ett öga på befolkning­en och upptäcka fiendernas svagheter. De gamla egyptierna använde spioner för att hitta illojala undersåtar och var bland de första att utveckla gift för sabotage och attentat.

I brist på teknisk utrustning tjuvlyssna­de de tidiga spionerna på samtal och läste meddelande­n de kom över för att hålla koll på fiendens rörelser. Därför utvecklade­s smarta metoder för att hålla skriftliga meddelande­n hemliga, bland annat koder och osynligt bläck.

De gamla grekerna var mästare på spionage och list. Legenden om den trojanska hästen är ett bra exempel på det. De utvecklade effektiva metoder för att skicka meddelande­n mellan städer, bland annat med signalsyst­emet hydraulisk semafor.

För att skydda sig från spionage ristade grekerna också in meddelande­n på träbitar som de täckte med vax. Dessa kunde sedan skickas till en allierad, som smälte vaxet och läste meddelande­t. En annan metod var att skriva på en uppblåst djurblåsa för att sedan tömma den på luft och lägga den i en kruka. Då kunde meddelande­t transporte­ras obemärkt till mottagaren, som blåste upp blåsan igen och läste det.

”Man utvecklade smarta metoder för att hålla skriftliga meddelande­n hemliga, bland annat koder och osynligt bläck.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden