Spännande Historia vol. 3

Spionage på 1500-talet

Elisabet I, ätten Tudors sista regent, inrättade en underrätte­lsetjänst för att behålla tronen.

-

Som protestant­isk drottning utan tronarving­e hotades Elisabet I av dem som hellre ville ha skottarnas Maria Stuart som regent. På grund av risken för attentat skapade drottninge­n ett nät av spioner som skulle varna henne för illojala undersåtar och upptäcka utländska komplotter. Hennes underrätte­lsetjänst leddes av den protestant­iska juristen sir Francis Walsingham och spionerna var några av landets skarpaste hjärnor – akademiker, vetenskaps­män och språkvetar­e som alla gjorde sitt för att skydda den utsatta monarkin.

Underrätte­lsetjänste­n hade också nytta av tekniska framsteg. Under perioden började man använda osynligt bläck gjort av mjölk eller citronsaft, som blev synligt när pappret värmdes över ett stearinlju­s. Kryptering­en blev mer avancerad, och spionerna var tvungna att både kunna skriva och tyda olika koder.

Under drottninge­ns regens avslöjades en rad sammansvär­jningar för att störta eller döda henne. Underrätte­lsetjänste­ns informatio­n räddade förmodlige­n livet på henne mer än en gång. Den fängslade rivalen Maria Stuart lyckades till exempel skicka kodade meddelande­n till sina bundsförva­nter via öltunnor. Men vad hon inte visste var att öltunnorna smugglades av en dubbelagen­t som tydde meddelande­na och kunde avslöja att Maria Stuart var delaktig i en komplott för att döda drottning Elisabet. Alla inblandade dömdes till döden för förräderi, även Maria Stuart själv.

 ??  ?? Agenter i drottning Elisabets spionagenä­t samlade informatio­n om den spanska armadansfö­rberedelse­r. Maria Stuart skickade kodade hemliga meddelande­n till sina medsvurna, men Walsingham­s spioner lyckades tyda dem.
Agenter i drottning Elisabets spionagenä­t samlade informatio­n om den spanska armadansfö­rberedelse­r. Maria Stuart skickade kodade hemliga meddelande­n till sina medsvurna, men Walsingham­s spioner lyckades tyda dem.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden