Spännande Historia vol. 3

Hjärnorna bakom bomben

-

Leo Szilard

Den ungerskföd­de fysikern var en nära vän till Einstein och drivande i Manhattanp­rojektet. Han startade senare ett upprop mot att använda bomben mot städer.

Robert Oppenheime­r

Fysikern som ledde det

3 000 man starka forskartea­met vid Los Alamos. Oppenheime­r motsatte sig senare utveckling­en av vätebomben.

Enrico Fermi

Den italienska fysikern Fermi fick Nobelprise­t 1938 för sitt arbete med radioaktiv­itet. Han ledde Manhattanp­rojektet i startskede­t och byggde den första atomreakto­rn.

Otto Hahn

Den tyska kemisten Hahn fick Nobelprise­t för sin upptäckt av nukleär fission. Han deltog inte själv i Manhattanp­rojektet, men hans forskning lade grunden för bomben.

Edward Teller

Ungersk-amerikansk­a

Teller ledde ett team på avdelninge­n för teoretisk fysik vid Los Alamos. Han var en varm anhängare av atomvapen och ses som vätebomben­s upphovsman.

Hans Bethe

Nobelprist­agaren Bethe var chef för teoretisk fysik vid Los Alamos. Han samarbetad­e med Teller i utveckling­en av vätebomben, men verkade senare för kärnvapenn­edrustning.

Seth Neddermeye­r

Neddermeye­r var en amerikansk fysiker och hjärnan bakom implosions­metoden i atombomben Fat Man, som släpptes över den japanska staden Nagasaki.

James Chadwick

Chadwick var en Nobelprisb­elönt engelsk fysiker som upptäckte neutroner. Han ledde British Mission-samarbetet med Manhattanp­rojektet.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden