Spännande Historia vol. 3

Mekaniska klockor

Urverket som blev allmängods och förändrade samhället

-

De första mekaniska klockorna hade bara en visare, men de var mycket pålitligar­e än andra slags klockor. Mekanismen kan ha uppfunnits i Kina år 1275.

Den byggde på fjädrar eller tyngder som drev ett kugghjul. Klockorna kunde dock gå upp till fem minuter fel på en dag och kom snart att ersättas av pendelkloc­kan.

Pendelkloc­kan utvecklade­s av Christiaan Huygens, som inspirerad­es av Galileos upptäckt att en pendel svänger i en viss takt beroende på längd och att alla svängninga­r varar ungefär lika länge.

En av de viktigaste faktorerna för de mekaniska klockornas genomslag var att de kom alla grupper i samhället till godo. På 1300-talet fanns det klockor i kyrktorn och katedraler över hela Europa, och folk började äta, sova och arbeta på fasta tider.

1. Tick-tack

Gångsystem­et styrs av pendelns svängninga­r. Den vågräta och den lodräta pendelstån­gen fungerar som en gungbräda.

2. Räknar sekunder

Urverket drivs av ett hjul med hack och får visarna att röra sig en bestämd hastighet. Varje tick står för en sekund.

3. Lod

Mekanismen drivs av en fallande vikt som drar den andra visaren runt urtavlan. Vikten måste dras upp ibland för att klockan ska gå.

4. Pendel

Pendeln styr hastighete­n på den mekaniska klockan genom regelbundn­a svängninga­r.

5. Energiomva­ndling

Pendeln omvandlar lägesenerg­i till rörelseene­rgi när den svänger fram och tillbaka. Det säkrar en konstant rörelse.

6. Kompletter­ande mekanismer

Gångsystem­et håller pendeln igång så att den inte tappar fart till följd av friktion eller luftmotstå­nd.

 ??  ?? ”Mekaniska klockor gjorde tidsbegrep­pettillgän­gligt för nästan samtliga befolkning­sgrupper.”
”Mekaniska klockor gjorde tidsbegrep­pettillgän­gligt för nästan samtliga befolkning­sgrupper.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden