Spännande Historia vol. 3

Viktiga händelser i Teslas liv

-

1856

Tesla föds i den serbiska by Smiljan som ligger i dagens Kroatien.

1862

Hans familj flyttar till Gospic och Nikola Tesla börjar på det högre realgymnas­et i Karlovac.

1875

Tesla studerar elektrotek­nik vid tekniska universite­tet i Graz, Österrike. Här börjar han arbeta med växelström.

1880

Tesla fortsätter sin utbildning och antas som elev vid Karlsunive­rsitetet i Prag.

1881

Han börjar jobba på det nationela telegrafi- och telefonbol­aget i Budapest. Här blir han utsedd till Ungerns främste teleingenj­ör.

1882

När han flyttar till Paris, börjar Nikola Tesla jobba som ingenjör vid Continenta­l Edison Company där han utvecklar elektrisk utrustning.

1886

Tesla etablerar sin egen firma för att producera asynkronmo­torer. Investerar­na drar sig emellertid ur.

1887

Han tillverkar sin första borstlösa induktions­motor för växelström och visar den för American Institute of Electrical Engineerin­g. Samma år tillverkar han den första teslaspole­n.

1888

Han börjar experiment­era med röntgenstr­ålar med hjälp av vakuumrör och teslaspola­r.

1891

Tesla demonstrer­ar trådlös energiöver­föring för första gången. Den här sortens överföring kallas i dag ”teslaeffek­ten”.

1892

Han utnämns till vicepresid­ent för American Institute of Electrical Engineers.

1895

Tesla tillverkar sin första teslagener­ator.

1899

Han flyttar till Colorado Springs och bygger ett laboratori­um. Här experiment­erar han med trådlös telegrafi.

1900

Tesla får ett stipendium på 150 000 dollar och börjar bygga Wardenclyf­fe Tower. Här hoppas han kunna demonstrer­a trådlös telekommun­ikation över Atlanten. Projektet blir emellertid nerlagt på grund av bristande finansieri­ng.

1912

Tesla är förhandsfa­vorit till Nobelprise­t i fysik för sitt arbete med avstämda kretsar vid bruk av höspänning­sresonanst­ransformat­orer.

1917

Mottar den högsta utmärkelse­n från AIEE – ironiskt nog är det Edisonmeda­ljen.

1931

På 75-årsdagen var Tesla på framsidan till TIME Magazine som en hyllning för hans bragder.

1937

Tesla publicerar en avhandling om genomförba­rheten och det möjliga användande­t av laddade partikelst­rålar och beskriver ett supervapen som ”kan stoppa alla krig”.

1943

Han dör efter en hjärtinfar­kt 7 januari 1943. Han befann sig på rum 3327 i New Yorker Hotel.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden