Astro

Pla­ne­ter­na och de­ras be­ty­del­se

-

De tio him­la­krop­par som man tit­ta tit­tar på i ett horoskop är so­len, må­nen, Mer­ku­ri­us, Ve­nus, Mars, Ju­pi­ter, Sa­tur­nus, Ura­nus, Nep­tu­nus och Plu­to.

Var­je him­la­kropp är ”härs­ka­re” över ett el­ler två stjärn­tec­ken. Till ex­em­pel är so­len härs­ka­re över Le­jo­net och Mer­ku­ri­us är härs­ka­re över Tvil­ling­ar­na och Jung­frun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden