Astro

Det här är Kräf­tan:

-

Du är konst­när­lig och käns­lig men sam­ti­digt för­sedd med en vil­ja av järn. När du verk­li­gen vill nå ett mål är det säk­rast att ing­en stäl­ler sig i vägen för dig. Du är pas­sio­ne­rad med många kre­a­ti­va ta­lang­er. Du är tro­li­gen fan­tas­tisk vid spi­sen. Du är ock­så mu­si­ka­lisk och du har en åd­ra för de­sign och in­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden