Astro

Vå­ra­åa in­spi­ra­tö­rer: sp atö e :

- Stockholm

Re­se­fak­ta:

Vi åker från Vär­ta­ham­nen i Stock­holm med Sil­ja Ga­laxy till Åbo. Det finns bus­san­slut­ning­ar från fle­ra or­ter i lan­det. AV­GÅNG: Tors­da­gen 9 maj, kl 19:30. HEMKOMST: Fre­da­gen 10 maj, kl 18:15. PRI­SEX­EM­PEL: I B2-hytt 1 560 kr/ per­son.

ALLT DET­TA IN­GÅR:

♥ Samt­li­ga fö­re­drag en­ligt pro­gram­met.

♥ Del i B2-hytt (går att upp­gra­de­ra mot tillägg).

♥ Buffé­mid­dag, (in­kl öl, vin, al­ko­hol­fritt och kaf­fe).

♥ Bufféfru­kost.

♥ För­mid­dags- och ef­ter­mid­dags­fi­ka.

♥ Goodie­bag.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden