Astro

Det här är Få­ret:

-

Om­sorg och hän­syn är Få­rets star­kas­te si­dor. Få­ret är ock­så en ut­präg­lad mil­jö­vän, av­skyr slö­se­ri och är själv väl­digt bra på att få re­sur­ser att räc­ka till. Blir led­sen när and­ra har det svårt.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden