Astro

Det här är Tup­pen:

-

Själv­stän­dig, snabb­tänkt, me­to­disk och ka­pa­bel men ibland li­te väl för­tjust i reg­ler. Tup­pen har in­ställ­ning­en att om nå­got går på tok för att man bröt mot reg­ler­na så får man skyl­la sig själv.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden