Astro

Du som är född …

-

… fö­re 1 april sik­tar all­tid på att va­ra num­mer ett. Du krä­ver väl­digt myc­ket av dig själv.

… mel­lan 1 och 10 april tyc­ker om att stå på scen. Du har en ka­ris­ma som kan ta dig he­la vägen till stjär­nor­na.

… ef­ter 10 april gil­lar om­väx­ling och sö­ker dig tro­li­gen till ett yr­ke som krä­ver flex­i­bi­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden