Astro

Du som är född …

-

… fö­re den 2 maj trivs i stor­stä­der och fö­re­drar att in­te ha nå­gon chef, om du kan und­vi­ka det.

… mel­lan 2 och 11 maj är väl­digt ut­hål­lig och väl­digt, väl­digt en­vis. Du lyc­kas bäst med lång­sik­ti­ga mål.

… ef­ter den 11 maj är myc­ket in­tres­se­rad av häl­sa och frisk­vård. Och du är bra på det ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden