Astro

Du som är född …

-

… fö­re den 3 no­vem­ber har god smak och en tyd­lig per­son­lig stil som in­te säl­lan blir trend­sät­tan­de.

… mel­lan 3 och 12 no­vem­ber är en ut­präg­lad tak­ti­ker och stra­teg, en myc­ket skick­lig pro­blem­lö­sa­re i al­la lä­gen.

… ef­ter den 12 no­vem­ber är djur­vän ut i fing­er­spet­sar­na. Du är ock­så in­tui­tiv och myc­ket ob­ser­vant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden