Astro

Du som är född …

-

… fö­re den 2 de­cem­ber är som skapt för att le­da. Du in­spi­re­rar, mo­ti­ve­rar och ut­veck­lar and­ra män­ni­skor.

… mel­lan 2 och 11 de­cem­ber är väl­digt char­mig och blir trots din sto­ra upp­rik­tig­het säl­lan upp­fat­tad som takt­lös.

… ef­ter den 11 de­cem­ber är född att utforska nya saker. Du vill stän­digt vi­da­re mot nya djär­va mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden