Astro

Du som är född …

-

… fö­re den 30 ja­nu­a­ri är rätt­vis och bra på att med­la. Du tyc­ker ock­så att ju­ri­dik är spän­nan­de.

… mel­lan 30 ja­nu­a­ri och 8 feb­ru­a­ri är så ut­präg­lat ro­man­tisk att du ibland strun­tar helt i prak­tis­ka och ma­te­ri­el­la ting.

… ef­ter den 8 feb­ru­a­ri tyc­ker om att re­sa. Du är ny­fi­ken och vill in­te fast­na i gam­la tan­ke­möns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden