”Säg ba­ra till, så gör vi mål”

94-bibeln - - Sidan 1 -

Al­la mål har sin egen be­ty­del­se i min lil­la VM-histo­ria. De är spe­ci­el­la för mig. Och den där käns­lan ef­teråt, att jag ha­de gjort mål mot Bra­si­li­en i VM – den är ju häf­tig än­då.

El­ler när vi g jor­de 3–1 mot Sau­dia­ra­bi­en. Då kän­des det som att “det här är ju in­te sant, vi gör ju mål på be­ställ­ning”. Det kän­des verk­li­gen som att “säg ba­ra till, så gör vi mål”.

När jag kom hem från USA ef­ter VM var det nå­gon som be­rät­ta­de att jag ha­de gjort flest mål för Sve­ri­ge i en och sam­ma VM-tur­ne­ring. Det är ju väl­digt spe­ci­ellt att ha ett re­kord med i histo­rie­böc­ker­na, om än för ett li­tet tag. Oav­sett så kom­mer ju VM -94 all­tid att fin­nas kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.