DET ÄR VÄGEN SOM ÄR MÖDAN VÄRD

94-bibeln - - Sidan 1 - ”I rö­rel­se”, av Ka­rin Boye

”Den mät­ta da­gen, den är ald­rig störst.

Den bäs­ta da­gen är en dag av törst.

Nog finns det mål och me­ning i vår färd, men det är vägen som är mödan värd.

Det bäs­ta må­let är en natt­lång rast, där el­den tänds och brö­det bryts i hast. På stäl­len, där man so­ver blott en gång, blir söm­nen trygg och dröm­men full av sång. Bryt upp, bryt upp! Den nya da­gen gryr.

Oänd­ligt är vårt sto­ra även­tyr.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.