RES EN STATY ÖVER

94-bibeln - - Sidan 1 -

Ett mäs­ter­skap i öst med en blå­gul lag­ma­skin som re­dan har vi­sat att allt är möj­ligt. Jo, jag tac­kar. VM 2018 kom­mer bli en fot­bolls­fest att min­nas och räk­na med att det blir fart­fyllt på bå­de gräs­rek­tang­lar och läk­ta­re.

Par­ty-Jan­ne och hans lands­lag drar till ett land där öl har klas­sats som al­ko­hol i fem år och ge­nom­snittsin­vå­na­ren var­je år häl­ler i sig 6,6 li­ter vod­ka. Syd­ko­rea vän­tar i Nizj­nij Nov­go­rod, Tyskland i Sotji och Mex­i­ko i Je­ka­te­rin­burg och det be­hö­ver in­te slu­ta där. Även om grupp­se­gern är vikt åt Jo­gi Löws Mann­schaft har Sve­ri­ge sto­ra möj­lig­he­ter att ta sig vi­da­re från grupp­spe­let.

Ja­kob Jo­hans­son, som gjor­de det en­da må­let i playof­fet mot Ita­li­en, är vis­ser­li­gen in­te re­do för match­spel ef­ter sin kors­bands­ska­da, men un­der ett VM-slut­spel föds all­tid nya hjäl­tar.

Jag har be­va­kat li­veid­rott i sex världs­de­lar, men lik för­ban­nat är det ett tv-min­ne som slår det mesta. VM 1994.

Det är hög tid att hyl­la hjäl­tar­na med sta­ty­er ut­an­för na­tio­na­la­re­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.