KEN­NET OM KA­RIN BOYE-DIKTEN:

94-bibeln - - Sidan 1 -

– Den hjälp­te. Men in­te om Tom­my ba­ra ha­de läst dikten, för då ha­de man ju tänkt att han ock­så fått sol­sting. Men för­kla­ring­en sen, att man in­te ska va­ra nöjd. För det ha­de vi ju blivit 1992, när vi gått till se­mi­fi­nal så var vi kla­ra. Och den käns­lan fanns in­te 1994. Tom­my ha­de prän­tat in det i hu­vu­det på oss re­dan un­der läg­ret i Var­berg att vi kun­de gå he­la vägen. Förs­ta gång­en han sa det blev det li­te fnit­ter. And­ra gång­en så ”ja­ha, han me­nar nog all­var”. Och tred­je gång­en bör­ja­de man tit­ta sig om­kring och tit­ta vil­ka and­ra spe­la­re som fanns där. Och ja, det såg bra ut, al­la var i form. Så dikten var en på­min­nel­se.

Med för­bunds­kap­ten Tom­my Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.