Mitt i Enköping

Ener­gilö­par­na

- Emilia Rydberg

● Lu­kas Se­gersten och Emi­lia Brang­e­fält dri­ver se­dan ett par må­na­der till­ba­ka youtu­be-ka­na­len ”Ener­gilö­par­na”. Där tes­tar på oli­ka ut­ma­ning­ar som kom­bi­ne­rar trä­ning och sto­ra ka­lo­ri­in­tag.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden