Mitt i Enköping

Hög­re skatt på go­dis och läsk – läg­re för grön­sa­ker

- Moa

Även om de fles­ta vet att soc­ker in­te är bra för häl­san så äter vi svens­kar det än­då. Un­ge­fär 40-50 ki­lo per år.

När man an­vän­der soc­ker i för sto­ra mäng­der är det skad­ligt för vår häl­sa, det le­der till att man kan få di­a­be­tes, hjärt-kärl­sjuk­do­mar och can­cer.

Var­je dag ser jag skolung­do­mar som går till Lidl för att hand­la bil­ligt go­dis, bil­lig läsk och bil­li­ga bul­lar.

En soc­kerskatt skul­le kun­na stäv­ja det. Och sen bor­de vi istäl­let ta bort mom­sen på frukt och grön­sa­ker så att de blir bil­li­ga­re istäl­let! El­ler kans­ke in­fö­ra en 16-års­gräns på go­dis och läsk?

Tänk så nyt­ti­ga vi al­la skul­le bli! Visst hål­ler ni med mig?

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? UPP­SKAT­TAT? Skat­ten bör hö­jas på go­dis och läsk, me­nar in­sän­da­ren.
FO­TO: MOSTPHOTOS UPP­SKAT­TAT? Skat­ten bör hö­jas på go­dis och läsk, me­nar in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden