Mitt i Enköping

VÅRT ENKÖPING: Nä, nu blom­mar...

-
 ?? FO­TO: MA­LIN PERS­SON ?? TUS­SI­LA­GO. Gång på gång vin­ner vå­ren tve­kam­pen mot vin­tern om vil­ken års­tid som egent­li­gen är her­ren på täp­pan just nu. Den här tus­si­la­gon har käm­pat sig upp ge­nom jord­mas­sor­na på Älv­dan­sen.
FO­TO: MA­LIN PERS­SON TUS­SI­LA­GO. Gång på gång vin­ner vå­ren tve­kam­pen mot vin­tern om vil­ken års­tid som egent­li­gen är her­ren på täp­pan just nu. Den här tus­si­la­gon har käm­pat sig upp ge­nom jord­mas­sor­na på Älv­dan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden