Mitt i Enköping

Fel linda gav komplikati­oner

-

En kvinna har fått bestående smärtprobl­em och domningar i en fot efter en operation på lasarettet i Enköping.

Enligt en lex Maria-anmälan blödde foten efter operatione­n och då bytte en sjuksköter­ska felaktigt till en kompressio­nslinda och kvinnan instruerad­es att inte ta av den. Skadorna upptäcktes då lindan togs av efter tre veckor.

Händelsen inträffade för snart två år sedan och kvinnan uppges ännu bara kunna arbeta 25 procent.

 ?? FOTO: ARKIV ?? FEL LINDA. En kvinna har fått bestående smärtprobl­em efter att ha behandlats felaktigt på Lasarettet i Enköping.
FOTO: ARKIV FEL LINDA. En kvinna har fått bestående smärtprobl­em efter att ha behandlats felaktigt på Lasarettet i Enköping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden